Kommende arrangementer i Borgercafeen Odensevej 10

OBS: Begrænset antal pladser i cafeen
1. lørdag i måneden: Hyggebanko kl. 14-16

Lørdag og søndag er der åbent i borgercafeen kl. 13.30-16.30

Søndag eftermiddag er der kortspil i borgercafeen kl. 13.30-16.30

Torsdag eftermiddag kl. 13.30 går gågruppen en tur og slutter med hygge i borgercafeen

" SØNDAG den 25. februar kl. 14 - 16, vil der i BorgerCafeen, Odensevej 10, blive afholdt FOREDRAG med billed-fremvisning på lærred fra "DET GAMLE SØNDERSØ" V/ OSkAR PETERSEN.

Oskar Petersen er søn af Anna og Peter Petersen, der fra 1928 til 1969 drev slagterforretning på Odensevej 13. Forretningen var en videreførelse/flytning af den forretning, hans oldefar, Ole Peter Hansen, i 1880 etablerede på Langbyende 16, og som siden 1900 blev drevet af hans bedsteforældre, Laura og Christian Petersen. Oskar Petersen har boet i Søndersø fra 1931 til 1951 og igen fra 1976 – 1986. Han er uddannet cand. Merc. og har arbejdet i eksportvirksomheder i perioden 1956-1967. Herefter som lærer på Tietgenskolen og underviste tillige på universitets HD-studie. Oskar Petersen gik på pension i 1997 og opholdt sig herefter 13 år i Frankrig. Siden 2011 har han boet i Bogense. Han har skrevet en del om det gamle Søndersø (findes nu på Lokalhistorisk Arkiv). I pausen drikker vi kaffe, spiser kage og synger fællessange.

Eftermiddagen er gratis for medlemmer af Søndersø Borgerforening - for ikke-medlemmer: kr. 20,-, Evt. sprørgsmål: ring tlf. 24460698.. ALLE ER VELKOMNE.

VENLIG HILSEN OG VEL MØDT SØNDERSØ BORGERFORENING


Deltagere ved Oskar Petersens foredrag kan maile til Oskar på oskarchristian@gmail.com og bede ham sende links til hans materiale.